top of page

Dům Ronalda McDonalda

Hotelový dům
MALBA PŘES ŠABLONY, PLEXI
260 m2
10 DNŮ REALIZACE

Bylo radostí podílet se na bohulibém projektu Domu Ronalda McDonalda, který poskytuje ubytování rodičům dlouhodobě hospitalizovaných dětí ve FN Motol. Interiér byl vedle funkční grafiky obohacen grafických motivy s pozitivním poselstvím.

bottom of page